класифікація гірських порід

класифікація гірських порід
классификация горных пород - classification of rock - Gesteinsklassifikation – здійснюється за генезисом, складом, будовою та властивостями г.п. В генетичній класифікації породи поділяють за походженням, в інженерно-геологічних і петрографічних класифікаціях - за мінеральним складом і структурно-текстурним особливостями.
У гірничій практиці використовують окремі К., які побудовані на розділенні порід за яким-небудь одним фізичним параметром. Напр., К.г.п. за пористістю, густиною, модулем пружності, міцністю, тривкістю, буримістю, вибуховістю та ін. К.г.п. за базовими фізичними властивостями дає можливість систематизованого їх вивчення і сприяє прогнозуванню властивостей.
Основними ознаками, які визначають властивості г.п. є їх мінер. склад і будова. За ступенем зв’язку мінер. зерен і частинок усі породи поділяють на тверді, зв’язні і роздільно-зернисті (пухкі). Скельні породи (тверді) поділяють на пористі і практично непористі, зв’язні і роздільно-зернисті – на пористі.
Гірські породи як механічне поєднання мінералів класифікують на статистичні та матричні системи. Для перших характерний однорідний розподіл мінералів, основний каркас других складають вкраплені мінеральні включення. Статистичні системи оцінюють за розмірами і неоднорідностями в розмірах зерен і пор. В матричних виділяють ізотропні і анізотропні породи. В ізотропних породах включення і порожнини мають кулясту форму, в анізотропних – витягнуту лінійну, або площинну. Відповідно анізотропні породи поділяють на шаруваті та прожилкові.
На властивість окремої породи найбільш суттєво впливає один провідний мінерал, який переважає кількісно, або складає матрицю породи, і мінерал, який має різко відмінні властивості. Провідні мінерали, які частіше за все визначають властивості порід наведені у таблиці 2.
Розподіл порід за основними ознаками будови (табл. 1) і провідними мінералами (табл. 2) складають основну схему К.г.п., за якою загальний код породи складається з коду провідного (основного) мінералу, кодів одного або двох додаткових мінералів і в кінці – код будови породи. За цією схемою код ґраніту: 02-01-1.1; аркозового піску: 02-01-3.1; кам’яного вугілля: 17-13-2.2; вуглистого сланцю: 13-17-2.2; піроксеніту: 04-03-1.1; габро: 02-04-2.1; ґнейсу: 02-01-14-1.2; мармуру: 09-2.1; антрациту: 17-2.1.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "класифікація гірських порід" в других словарях:

  • диз’юнктивні дислокації (порушення) — дизъюнктивные дислокации disjunctive break, disturbance, fracture Disjunktivbrüche, Disjunktivstörungen порушення первинного залягання верств гірських порід із розривом їх суцільності. Являють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • в’язкість — вязкость viscosity *Viskosität, Zähigkeit – 1) Властивість рідин та газів чинити опір взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тертя). Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, ньютонівську, питому, приведену і структурну. Згідно з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ґранулометричний склад — гранулометрический состав granulometric composition, particle size distribution, gradation composition, grain composition *Kornverteіlung, Korngrößenverteilung кількісний розподіл зерен за класами крупності. Визначається для гірських порід,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • система — и, ж. 1) Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв язком частин чого небудь. || Продуманий план. || Заведений, прийнятий порядок. •• Систе/ма у/часті основана на використанні акціонерної форми підприємств; полягає у… …   Український тлумачний словник

  • геохімічні процеси — геохимические процессы geochemical processes geochemische Vorgänge природні хімічні процеси, що відбуваються в надрах Землі та на її поверхні, спричиняють міграцію елементів і зміни хімічного складу гірських порід та мінералів. Внаслідок Г.п.… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»